PERSBERICHT

3 mei 2021

Vuilniswagens op waterstof in regio Helmond

vuilniswagen op waterstof

Blink rijdt begin mei met twee splinternieuwe elektrische vuilniswagens op waterstof. In samenwerking met SUEZ Recycling & Recovery Nederland, neemt Blink deel aan een Europees project voor afvalinzameling met waterstofvoertuigen.

Verschillende gemeenten, afvalinzamelaars en leveranciers werken binnen dit Europese project samen om kennis en
ervaring op te doen met het rijden op waterstof. Zo komt zero emissie inzameling binnen handbereik.

100% elektrisch aangedreven, zonder schadelijke uitstoot
Voor de transportsector gelden steeds striktere milieueisen, opgelegd door de Europese Commissie. Het terugdringen van emissies in de vorm van CO2-uitstoot en fijnstof is hiervan een belangrijk onderdeel en ook de inzameling van huishoudelijk afval valt hieronder. Gemeenten zoeken daarom, in samenwerking met afvalinzamelaars, naar manieren om te voldoen aan toekomstige eisen en doelstellingen. Waterstofwagens zijn hierbij een uiterst geschikt hulpmiddel. Deze wagens zijn 100 procent elektrisch aangedreven en hebben geen schadelijke uitstoot. Bovendien hebben ze een grote actieradius en zijn de voertuigen snel getankt.

Europees project: REVIVE
Het project in Helmond en omliggende gemeenten is onderdeel van een groter Europees project: REVIVE. Fabrikant E-Trucks Europe ontwikkelde de innovatieve waterstofwagens. In totaal gaan binnen dit project vijftien vuilniswagens op waterstof rijden in acht steden in Nederland, België, Italië en Duitsland. SUEZ heeft in samenwerking met Blink twee trucks aangeschaft die worden ingezet in het inzamelgebied van Blink. De trucks tanken bij het waterstoftankstation van Waterstofnet op de Automotive Campus in Helmond.

Schoon, stil en ideaal voor stedelijk gebied
"Dit Europese project is bedoeld om grootschalig ervaring op te doen met het rijden op waterstof. Ook is het een demonstratieproject om te laten zien welke mogelijkheden er al zijn”, vertelt Iwan te Winkel, directeur Collection & Operations van SUEZ. !Een wagen die rijdt op waterstof heeft dezelfde mogelijkheden en actieradius als een dieselvoertuig. Het grote voordeel is natuurlijk dat de wagens schoon zijn; de enige uitstoot is waterdamp. Bovendien zijn ze stil, ideaal voor stedelijk gebied.”

Begin mei 2021 de weg op
De waterstofwagens worden ingezet in de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Someren en Heeze-Leende. De waterstofwagens gaan begin mei 2021 de weg op.

Deze duurzame manier van inzamelen helpt gemeenten hun ambities te verwezenlijken. De inzet van deze vuilniswagens op waterstof zal daarnaast een schat aan informatie opleveren die een belangrijke rol gaat spelen bij toekomstige besluitvorming over de wijze van emissieloos inzamelen. Het is de bedoeling dat de pilot de marktintroductie van waterstofwagens in een stroomversnelling brengt, zodat we in de nabije toekomst volledig kunnen inzamelen zonder schadelijke uitstoot.

“Het werkgebied van Blink kent zowel stedelijk als landelijk gebied. Daarmee zijn wij een ideale proeftuin om deze waterstofauto's onder alle denkbare omstandigheden uit te testen”, zegt Mark Vaal, directeur Blink. Daarnaast stelt hij dat de deelnemende gemeenten met dit proefproject een duidelijk statement maken ten aanzien van de toekomst van de inzameling van de grondstoffen afkomstig uit huishoudens.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Deelname aan REVIVE is voor SUEZ een logische stap als onderdeel van haar duurzame strategie, benadrukt Te Winkel. "Duurzaamheid staat voorop bij al onze activiteiten: van de inzameling tot de verwerking van afval. Afval inzamelen zonder uitstoot is hierbij een belangrijke doelstelling. Door samen te werken met partners in projecten als dit werken we samen aan een betere wereld. Wij hebben dan ook alle vertrouwen in een succesvolle pilot.”

Dit project ontvangt bijdragen van de Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint onder subsidieovereenkomst nr. 779589. Het project wordt ondersteund door het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie, de nieuwe Europese research organisatie voor brandstofcellen en waterstof (N.ERGHY) en Hydrogen Europe.

- Einde persbericht -

Over Blink
Blink is een, in Nederland, unieke publiek-private samenwerking tussen de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Someren en SUEZ Recycling & Recovery Nederland.
Het servicegebied van Blink in de Peelregio (Zuidoost-Brabant) telt ongeveer 110.000 huisaansluitingen. Blink is hier namens de genoemde gemeenten actief op het gebied van afvalinzameling, grondstoffenbeheer, reiniging en onderhoud van de openbare ruimte en beheer van de milieustraten.
Dagelijks zijn er circa 110 medewerkers actief. Jaarlijks wordt er zo"n 105.000 ton aan grof en fijn huishoudelijk afval ingezameld, waarvan het meeste door SUEZ duurzaam wordt verwerkt. Daarnaast speelt Blink een rol in het aanjagen van de regionale circulaire economie.

Over SUEZ
Al sinds het einde van de 19e eeuw draagt SUEZ bij aan het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen. Onze jarenlange expertise zetten we in om de gezondheid van mensen te beschermen. Met 90.000 collega’s wereldwijd levert SUEZ sanitaire diensten aan 64 miljoen mensen en produceert 7,1 miljard m3 drinkwater. Daarnaast produceren we 4,2 miljoen ton gerecyclede grondstoffen. En met elk jaar meer dan 200.000 direct of indirect gecreëerde banen, dragen we bij aan de economische groei. Onze missie is om in 2030 100% duurzame oplossingen aan te bieden.
In Nederland zamelt SUEZ met 2.000 collega’s het afval in van ruim 80.000 bedrijven en instellingen en een groot aantal huishoudens. Door het verminderen van afval, hergebruik en het recyclen van afval tot nieuwe producten zetten we, samen met klanten en partners, mooie stappen op weg naar Zero Waste. Zo werken we samen aan het behoud van onze natuur, milieu en klimaat.
Meer informatie over het project kunt u terugvinden op de REVIVE website: https:// h2revive.eu/
   
Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mw. P. Adams, tel: 0492-580072

vuilniswagen op waterstof