Over Blink

Er is een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam, genaamd “Blink”, gevestigd in Helmond. De gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Someren nemen deel aan de gemeenschappelijke regeling. De private partner in de gemeenschappelijke regeling is SUEZ. De genoemde gemeenten zijn elk verantwoordelijk voor de gescheiden inzameling van een grote diversiteit aan afvalstromen, waaronder GFT-, papier en karton, glas, textiel, plastic, elektrische apparaten, klein chemisch afval en grof huishoudelijk afval vallen.

Het is de taak van BLINK om gemeenten de zorg voor deze inzameling volledig uit handen te nemen. De inzameling en de wijze van inzameling worden afgestemd op het gemeentelijk beleid. 

  • Afvalinzameling

  • Beheer milieustraten

  • Reiniging

  • Gladheidbestrijding

Verslagen en vergaderingen Algemeen Bestuur in 2018 >