De organisatie

Visie Blink

Duurzame publiek-private co-creatie leidt tot het realiseren van hogere concrete ambitieuze maatschappelijke en circulaire doelen.
 

Missie Blink

Blink draagt bij aan het realiseren van de ambities en doelstellingen van de deelnemende gemeenten en PreZero, door het (verder) ontwikkelen en leveren van de nu en toekomstig aan haar opgedragen taken op het gebied van afval- en grondstoffenbeheer en duurzaam onderhoud van de openbare ruimte.
Blink wil daarvoor een betrouwbare en hechte partner van de deelnemende gemeenten en PreZero zijn in de totstandkoming en uitvoering van afvalbeheerbeleid en duurzame inzet van grondstoffen, op een milieubewuste en maatschappelijk gewenste wijze. Tevens wil Blink op dezelfde wijze invulling geven aan haar taken in de openbare ruimte en daarmee een wezenlijke bijdrage leveren aan een hoogstaande leefomgeving en de maatschappelijke aspecten die dat met zich mee brengt.

Blink wil duurzaam verbindend naar een circulaire economie en een kwalitatief hoogstaande participatieve samenleving.


Doelstellingen Blink

 • Partnerschap met (deelnemende) gemeenten en PreZero Nederland.
 • Efficiënte en effectieve dienstverlening.
 • Slanke wendbare organisatie.
 • Adequate en transparante governance en goed functionerend bestuur.
 • Duurzaamheid en arbeidsparticipatie.
 • Bijdrage circulaire economie en afvalbeheerprestaties gemeenten.
 • Regionale verankering, samenwerking en schaalgrootte.


Algemeen bestuur

 • G. van den Waardenburg - Voorzitter
 • J. Pernot -  Lid - Vice voorzitter
 • F. de Win - Lid
 • T. Martens - Lid
 • M. Schlösser - Lid
 • I. te Winkel - Lid
 • J. Briels - Lid
 • J. Couwenberg - Secretaris
 • M. Vaal - Directeur 
 • G. van Hal - Controller
 • R. Slaats - Adviseur 

Dagelijks bestuur

 • G. van den Waardenburg - Voorzitter
 • J. Pernot - Lid - Vice voorzitter
 • I. te Winkel - Lid
 • J. Couwenberg - Secretaris
 • M. Vaal - Directeur
 • G. van Hal - Controller
 • R. Slaats - Adviseur
 
Verslag en rapportage Algemeen Bestuur