Extreme hitte noopt tot aanpassing werkwijze Blink

Het hitte-record van gisteren is vandaag al weer verbroken.

Dat noopt Blink – Afval & Reiniging tot het nemen van verdere maatregelen t.b.v. de gezondheid en veiligheid van onze collega’s in de uitvoering. Dit leidt tot het volgende aanscherping:

 

Reguliere maatregelen die eerder genomen zijn:

             Flessen water worden in voldoende mate mee gegeven

             IJs beschikbaar op de vestiging in Helmond

             Zonnebrandcrème wordt mee gegeven

             Petjes worden uitgereikt

             Extra pauzes dienen te worden genomen

 

Extra genomen maatregelen zijn:

 

Inzameling:

             Vandaag zijn extra inzamelvoertuigen en beladers ingezet zodat de hoeveelheid werk onder zoveel mogelijk mensen wordt verdeeld

             Hierdoor is de Inzameling waarschijnlijk rond of net na het middaguur klaar

             Dat kan leiden tot klachten van burgers die hun mini-container in de middag aanbieden

             Er is voorzien in extra capaciteit om die klachten zsm op te lossen

 

Onkruidbeheersing Helmond, Gemert, Someren, Asten:

             Deze dienst wordt tegen het middaguur gestaakt in verband met de sterk oplopende temperaturen in de onkruidbeheersingsmachines (geen airco)

             De collega’s nemen meer pauze dan normaal

 

Onkruidbeheersing Nuenen:

             Uitvoering geschiedt in lommerrijk en bosrijke omgeving met draagbare temperaturen

             Ook hier worden extra pauzes genomen

             Stoppen met werkzaamheden indien collega’s dit zelf aangeven.

 

Vegen/Reiniging:

             Mechanisch vegen met voertuigen voorzien van airco. Deze werkzaamheden vinden gewoon doorgang

             Handmatig vegen: zie Onkruidbeheersing