Disclaimer

Op de internetdiensten en websites van Blink zijn de Algemene voorwaarden van Blink van toepassing. Door de internetdiensten en websites te gebruiken, wordt u ('gebruiker' of 'bezoeker') geacht deze te accepteren.

Intellectueel eigendom
Alle (intellectuele eigendoms)rechten op de inhoud van de internetdiensten en websites van Blink, waaronder op de programmatuur, teksten, beelden en geluiden, berusten bij Blink. Dit betekent dat het niet is toegestaan om zonder toestemming van Blink informatie van de site openbaar te maken/verveelvoudigen/bewerken, anders dan voor persoonlijk/niet-commercieel gebruik.

Disclaimer
De websites hebben een informatief karakter. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Blink tracht de op deze sites aangeboden informatie actueel te houden. Indien desondanks verschillen bestaan tussen de hier beschikbaar gestelde gegevens en de door Blink gehanteerde cijfers en voorwaarden, dan gelden uitsluitend laatstgenoemde. Blink aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele verschillen. Aan gegevens die door downloaden vanaf deze websites zijn verkregen kunnen geen rechten worden ontleend. De vanaf de site gestuurde elektronische berichten worden door Blink zo zorgvuldig, volledig en tijdig mogelijk behandeld. We kunnen echter niet garanderen dat deze tijdig worden ontvangen en/of verwerkt. Blink aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen hiervan.

PDF's

 

De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf's. Op onze website wordt zoveel mogelijk informatie in korte teksten aangeboden. Maar soms wordt extra informatie (zoals beleidsstukken of brochures) aangeboden als pdf. Omdat documenten via verschillende kanalen binnenkomen en niet iedereen beschikt over de juiste kennis/software om een pdf toegankelijk te maken, kunnen we helaas niet garanderen dat alle pdf's op onze website aan de webrichtlijnen voldoen.


Wijzigingen
Blink behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer.

Suggesties, vragen of opmerkingen over de inhoud van de website stellen we op prijs. U kunt ze per e-mail aan ons kenbaar maken via onze klantenservice.

Toegankelijkheid

 

Het toegankelijkheidslabel van mijnblink.nl. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.