Overlast van de Japanse duizendknoop

De Japanse duizendknoop kan grote schade veroorzaken aan weilanden en bossen en zorgen voor instabiele dijken en oevers. De plant heeft geen enkele moeite om door zwakke plekken in asfalt, beton of metselwerk heen te groeien. Zo ontstaan schades aan funderingen, wegen en rioleringen. De plant zorgt voor een grote kostenpost voor bewoners, bedrijven, boeren, het waterschap en de gemeente.

Moeilijk te bestrijden

De Japanse duizendknoop kan 1 tot 3 meter groot worden. De plant heeft diep groeiende wortelstokken, die ook in leven blijven als het bovengrondse deel van de plant wordt verwijderd. Ook met bestrijdingsmiddelen is de plant nauwelijks te bestrijden. Zeer kleine delen kunnen weer uitgroeien tot een nieuwe plant.

Voorkom verdere verspreiding

U kunt helpen om verdere verspreiding van de Japanse duizendknoop te voorkomen. De plant is te koop als kamerplant bij veel tuincentra. Ook worden bladeren of stengels gebruikt voor bijvoorbeeld kerststukjes. Hier is niets mis mee. Het gaat wel mis als deze kamerplant of het deel dat in het kerststukje zit, in de natuur of een berm terecht komt. Al is het maar een klein deel, ook dan kan er een nieuwe plant groeien die vervolgens veel schade veroorzaakt.

Niet op de composthoop of in de natuur

ZLTO Deurne, waterschap Aa en Maas en de gemeente Deurne roepen iedereen dan ook op om hier aandacht voor te hebben: als er een deel van een Japanse duizendknoop in een kerststukje zit, kun je dit het beste in de container voor het restafval (grijze container) gooien. Dit afval wordt verbrand en zo weet je zeker dat er geen resten van de plant over blijven. Zorg er in elk geval voor dat het niet in de natuur terecht kan komen. En gooi de resten van een Japanse duizendknoop vooral niet op een composthoop, als u die heeft. Want als u de compost vervolgens gebruikt om uw tuin te bemesten, kunnen er op meerdere plekken Japanse duizendknopen gaan groeien.

Niet maaien, of heel zorgvuldig

Staat de Japanse duizendknoop op uw terrein? U kunt verspreiding voorkomen door plekken met Japanse duizendknoop niet te maaien. Bij het maaien worden plantenresten verspreid en kunnen leiden tot nieuwe groeiplekken. Als maaien noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de verkeersveiligheid, wordt aangeraden om Japanse duizendknoop apart te maaien en het maaisel af te voeren naar een gecertificeerd compostbedrijf.

Maaien langs sloten en beken vraagt extra zorg. Hierbij moet voorkomen worden dat stengeldelen in het water terechtkomen en zich zo verder kunnen verspreiden. Het maaisel moet zorgvuldig worden afgevoerd.